DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
Tel. +48 (0)75 782 36 50 Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych
 
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski     Do zadań wydziału KD należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym oraz o drogach publicznych, w szczególności:

1. Prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym ewidencji pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych na terenie powiatu;
2. Czasowa rejestracja pojazdu;
3. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju lub sprowadzonego z zagranicy i wydawanie kart pojazdów;
4. Wyrejestrowanie pojazd, zgłoszenie zbycia pojazdu;
5. Dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz jego wymiana;
6. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
7. Prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym ewidencji kierowców;
8. Wydawanie, wymiana, zatrzymanie oraz zwracanie prawa jazdy;
9. Cofanie i przywracanie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami;
10. Wydawanie prawa jazdy międzynarodowego;
11. Generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę;
12. Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne;
13. Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
14. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
15. Prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy kandydatów na kierowców;
16. Prowadzenie nadzoru nad szkoleniami prowadzącymi w ośrodkach szkolenia kierowców;
17. Udzielenie, odmowa, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
18. Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
19. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowego na potrzeby własne;
20. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
21. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
22. Prowadzenie ewidencji i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
23. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
24. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie dróg w sposób szczególny;
25. Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi i nieodebranego w terminie 3 miesięcy;
26. Wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu usunięcie do zakończenia postępowania;
27. Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału;
28. Przekazywanie informacji do BIP-u;
29. Opracowanie projektów z zakresu:
   -  strategii rozwoju Powiatu;
   -  budżetu;
   -  gospodarowania majątkiem Powiatu;
30. Rozpatrywanie i przygotowanie odpowiedzi na skargi i wnioski klientów oraz interpelacje i wnioski radnych;
31. Udostępnianie i udzielanie informacji publicznych zgodnie z obowiązującym prawem z zakresu merytorycznej działalności Wydziału i będących w jego posiadaniu;
32. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub przepisów szczególnych;
 
 
 
Pracownicy Wydziału:

Tadeusz Szpunar 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych
tel. 75 782 28 93
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Halina Kwacz
Specjalista ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Anna Niewińska
Podinspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Dominika Ciupa

Podinspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

 Anna Kościelna
Referent ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Urszula Grzywa
Inspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Agnieszka Królak
Inspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

 
Pliki do pobrania:

-----------------------------------------------------------------------
STATYSTYKA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY ZA 2013R.

STATYSTYKA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY ZA 2014R.
 
           Turystyka

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional