DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Tel. +48 (0)75 782 36 50 Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (przyjmowanie klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych


Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek 8.30 do 15.30
Wtorek - Piątek 8.00 do 15.00

Przerwa od 12.00 do 12.30 
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski     Do zadań wydziału KD należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym oraz o drogach publicznych, w szczególności:

 • Prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym ewidencji pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych na terenie powiatu;
 • Czasowa rejestracja pojazdu;
 • Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju lub sprowadzonego z zagranicy i wydawanie kart pojazdów;
 • Wyrejestrowanie pojazd, zgłoszenie zbycia pojazdu;
 • Dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz jego wymiana;
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
 • Prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym ewidencji kierowców;
 • Wydawanie, wymiana, zatrzymanie oraz zwracanie prawa jazdy;
 • Cofanie i przywracanie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami;
 • Wydawanie prawa jazdy międzynarodowego;
 • Generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę;
 • Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne;
 • Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • Prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy kandydatów na kierowców;
 • Prowadzenie nadzoru nad szkoleniami prowadzącymi w ośrodkach szkolenia kierowców;
 • Udzielenie, odmowa, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowego na potrzeby własne;
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • Prowadzenie ewidencji i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie dróg w sposób szczególny;
 • Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi i nieodebranego w terminie 3 miesięcy;
 • Wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu usunięcie do zakończenia postępowania;
 • Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału;
 • Przekazywanie informacji do BIP-u;
 • Opracowanie projektów z zakresu:
 •    -  strategii rozwoju Powiatu;
 •    -  budżetu;
 •    -  gospodarowania majątkiem Powiatu;
 • Rozpatrywanie i przygotowanie odpowiedzi na skargi i wnioski klientów oraz interpelacje i wnioski radnych;
 • Udostępnianie i udzielanie informacji publicznych zgodnie z obowiązującym prawem z zakresu merytorycznej działalności Wydziału i będących w jego posiadaniu;
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub przepisów szczególnych;
 
 

Nr konta: BZ WBK: 58 1090 1939 0000 0001 0404 6401

 
Pracownicy Wydziału:

Tadeusz Szpunar 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych
tel. 75 782 28 93
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Halina Kwacz
Specjalista ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Anna Niewińska
Podinspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Dominika Ciupa

Podinspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

 Anna Kościelna
Referent ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Urszula Grzywa
Inspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

Agnieszka Królak
Inspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25
email:
komunikacja@powiatlwowecki.pl

 
Pliki do pobrania:

-----------------------------------------------------------------------
STATYSTYKA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY ZA 2013R.

STATYSTYKA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY ZA 2014R.
 
           

Turystyka

 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional